उद्योग संगठन मोरङ स्टार्टअप व्यवसाय अनलाइन आवेदन आब्हान

१ परिचय

उद्योग संगठन मोरङले स्टार्टअप एण्ड इनोभेशन कार्यक्रम मार्फत नविन व्यवसायिक सोच बिचार तथा अवधारणा भएका यूवाहरुलाई उद्यमशिलतामा रुपान्तरण गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यवसायिक विकास सेवाहरु, वित्तिय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागी सहजिकरण तथा समन्वय गरि नयाँ व्यवसायीक अवसर तथा व्यवसायहरुको श्रृजना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले सुरुवात गरिएको कार्यक्रम हो । उद्योग संगठन मोरङ यस कार्यक्रममा भाग लिन प्रदेश नं १ भित्रका इच्छुक सबैबाट आवेदन आब्हान गर्दछ ।

२ लक्षित वर्ग

 • आर्थिक एव व्यवसायीक सम्भावना भएको नविन विचार वा अवधारणा भएका नेपाली (Idea Stage)
 • स्तरोन्नतीको सम्भावना भएको शुरुवाती अवस्था बढिमा (२ बर्ष) का औपचारिक सञ्चालनमा रहेका नविन उद्यमहरु (Growth potential early-stage enterprises)

३ भौगोलिक क्षेत्र

प्रदेश नं १

४ प्राथमिकता

 • नविन व्यवसायीक अवधारणा, वा
 • स्तरोन्नती तथा अनुशरण गर्ने सम्भावना भएको, वा
 • भइरहेका उद्योग व्यवसायको अग्र वा पृष्ठ सम्बन्ध कायम हुने वा हुन सक्ने सम्भावना भएका, वा
 • स्थानीय कच्चा पदार्थमा अधारित
 • कृषि तथा कृषिजन्य व्यवसायको श्रृङ्खला भित्र पर्ने व्यवसायलाई बिशेष ग्राह्यता दिइने ।

५ छनौट प्रकृया र छनौटको मापदण्ड

उद्योग संगठन मोरङ, स्टार्टअप एण्ड इनोभेशन समितिले सम्बन्धीत बिषयका विज्ञहरु सम्मिलित गठन गरेको छनौट कार्यदलले निर्धारित मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गरि छनौट गर्ने छ ।

पहिलो चरणमा छनौटका आधारहरु १०० पूर्णांक

 • - प्रस्तावको प्रस्टता, सोचको स्पष्टता र आवेदनको पूणर्ता १० प्रतिशत
 • - प्रस्तावको नवीन सोच, नवीन प्रविधि, उच्च मूल्य अभिवृद्धि ६० प्रतिशत
 • - प्रस्तावकले माग गरेको सहयोग र कार्यक्रमको क्षमता ३० प्रतिशत

पहिलो चरणमा न्युनतम ६० अकं प्राप्त गर्ने आवेदनलाई मात्रै अर्को चरणको छनौट प्रकृयामा समावेश गरिने छ ।

दोस्रो चरणमा छनौटका आधारहरु

 • - प्रस्तुतीकरण प्रस्तावको नवीनता र मूल्य श्रृंखलामा प्रभाव मापन ६० प्रतिशत
 • - अन्तरवार्ता प्रस्तावकको पृष्ठभूमी, ज्ञान र प्रतिवद्धता मापन ४० प्रतिशत

६ उपलब्ध हुने सेवाहरु

क) व्यवस्थापन तथा प्राविधिक मार्गदर्शन एवं परामर्श (Mentorship & Coaching Services)

 • व्यवसायिक, प्राविधिक तथा कानूनी परामर्श र प्रशासनिक परामर्श जस्तैः व्यवसाय योजना, वजार व्यवस्थापन, लेखा र लेखा परीक्षण, कर प्रशासन, वित्तीय र वैंकिङ, मानव संसाधन व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापन आदि
 • प्राविधिक मार्गदर्शन मेन्टरसिप
 • प्रत्येक स्टार्टअप उद्यमीलाई एक जना “साथी उद्यमी” संग समन्वय गरिदिने । त्यस्तो साथी उद्यमीले स्वयंसेवाको रुपमा प्रशिक्षार्थी उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालनमा व्यवसायीक तथा प्राविधिक परामर्श सेवा

ख) अनुसन्धान र प्रयोगशाला परिक्षण

व्यवसायिक योजना अनुरुप आवश्यक पर्ने अनुसन्धान तथा परिक्षण विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्र, तथा नीजि क्षेत्रका प्रयोगशाला, अनुसन्धानशाला वा परिक्षण केन्द्रहरुसंग समन्वय गरि उपलब्ध गराइन अधिकतम प्रयास गरिने छ ।

ग) सञ्जालीकरण (Networking) र अन्तरक्रिया

 • उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ता र वितरकहरुसंग सञ्जालीकरण गर्न आवश्यक सक्रिय पहल गर्नेछ ।
 • सञ्जालीकरण सेवा र प्रक्रियालाई सक्रिय बनाउन नियमित रुपमा वुटक्याम्प, आइडिया पिचिङ, नवप्रवर्तन प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार, समारोह आदि आयोजना गरिने ।
 • स्टार्टअप प्रशिक्षार्थी उद्यमीलाई आवश्यक अवलोकन, अध्ययन, अन्तरक्रियाका लागि सम्बन्धित विज्ञ, उद्यमी, प्रतिष्ठान वा अनुसन्धान संस्थानसंग सम्पर्क, भेटघाट र भ्रमणका लागि समन्वय गर्ने ।

घ) प्रशासनिक तथा कानुनी सहयोग

 • स्टार्टअप उद्यमीको व्यवसाय दर्ता, इजाजत, वातावरणीय परिक्षण, गुणस्तर प्रमाण, आयात निर्यात सिफारिश र उद्यम व्यवसाय सञ्चालनकालागि सूचना, जानकारी तथा कागजात तयारीका लागि सहयोग तथा सिफारिश गर्ने ।

ङ) वित्तिय पहुँचका लगानीकर्ता तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु समक्ष समन्वय तथा सहजिकरण

 • बैंक तथा वित्तिय संस्था मार्फत प्रवाह हुने उपयुक्त कर्जा प्रोडक्टमा समन्वय गरिने ।
 • नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को बजेट मार्फत स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रदान गर्ने सहुलियत कर्जाको आवेदनका लागी डकुमेन्टेशन तयारी ।
 • नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न वर्ग तथा क्षेत्र र बिषयका उद्यमहरुलाई लक्षित गरेको गरेको अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जामा पँहुचका लागी आवश्यक सहजिकरण गरिने छ ।
 • विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरि लगानीकर्ता, उद्योगीहरुसंग सम्पर्क समन्वय
 • नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप कार्यक्रमसंग समन्वय

च) बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी

स्टार्टअप व्यवसायी प्रशिक्षार्थी उद्यमीको बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता, संरक्षण र व्यवसायिक उपयोग गर्न आवश्यक मार्गदर्शन, परामर्श तथा सहयोग प्रदान गरिने छ ।

छ) नियमित अनुगमन मूल्याङकन तथा पृष्ठपोषण

७ सेवा शुल्क

स्टार्टअप व्यवसायको स्विकृत व्यसायिक योजना कार्यान्वयनका लागी आवश्यक कार्यक्रमले उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका सेवाहरुको उपलब्धताका लागी अधिकतम प्रयास गरिने तर बाध्य नहुने ।

यस कार्यक्रम अन्तरगत उपलब्ध गराइने सेवाहरु सामान्यतयाः निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ । तर ल्याब परिक्षण तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यहरु वा अन्य कार्यक्रमको प्रयासभन्दा बाहिरको अवस्थामा सःशुल्क समेत हुन सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा लाग्ने खर्चहरु स्टार्टअप उद्यमी स्वंयले व्यहोर्नु पर्ने छ ।

८ कार्यक्रम अवधी

 • १८ महिना

९ आर्थिक सहयोग उपलब्ध नगराउने ः

कार्यक्रमले व्यवसायीक योजनाको कार्यान्वयनका लागी व्यवसायीक, कानुनी तथा प्राविधिक परामर्श लगायतको सेवा अधिकतम उपलब्ध गराउने छ तर कुनै प्रकारको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने छैन ।

१० कार्यक्रमको समाप्ती बहिर्गमन

स्टार्टअप प्रशिक्षण अवधि सामान्यतः १८ महिना सम्म रहनेछ । प्रशिक्षण अवधि समाप्त भएपछि प्रशिक्षार्थी व्यवसायीले स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेगरी प्रमाण पत्र सहित प्रशिक्षार्थी उद्यमीलाई विदाई गरिने छ । यस कार्यक्रमबाट बर्हिगमन पछि उद्योग संगठन मोरङको सदस्यता सञ्जालमा आवद्ध हुनसक्ने, स्र्टाटअप कार्यक्रमको प्रशिक्षक, मेन्टर, साथी उद्यमी, परामर्शदाताका रुपमा आवद्ध हुनसक्ने, आफ्ना सफलताका कथाहरु तथा रोलमोडलको रुपमा प्रचार प्रसार गर्न सकिने छ ।

११ पूर्व आवेदन छलफल

स्टार्टअप व्यवसायका लागी आवेदन आब्हान भए पश्चात पूर्व आवेदन छलफलको आयोजना गरिने छ । उक्त छलफलमा इच्छुक आवेदकले कार्यक्रमका बारेमा, कार्यक्रमले गर्ने सहयोग, सहयोगको प्रकृती, पालाना गर्नुपर्ने शर्तहरु, आवेदन गर्ने तरिका, संलग्न गर्नु पर्ने कागजात, व्यवसायीक योजना अवधारणामा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु लगायतका कार्यक्रम र आवदेनसंग सम्बन्धीत सबै बिषयहरुमा प्रष्ट पारिने छ । कार्यक्रमको समय तथा अन्य सूचनाहरुका लागी संगठनको वेवसाइट तथा फेसबुक पेज फलो गर्नुहोला । उक्त फेस्बुक पेजमा कार्यक्रमसंग सम्बन्धीत सबै सूचनाहरु अद्यावधिक गरिने छ ।

१२ आवेदन दिने ठेगाना तथा संलग्न कागजातहरु

आवेदन अनलाइन मार्फत पेश गर्नु पर्नेछ । अनलाइन मार्फत पेश गर्दा यहाँ क्लिक गर्नुहोस । Click for online google form. अनलाइन मार्फत पेश गर्दा उक्त फारममा निर्दिष्ट अनुसार सबै सूचनाहरु उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

साथै आवेदन इमेल infocimstartup@gmail.com मार्फत समेत पेश गर्न सकिने छ । इमेल मार्फत आवदेन पेश गर्दा निम्न कागजातहरु संलग्न गर्नुपर्ने छ ।

 • क) आवेदन फारम- डाउनलोड
 • ख) व्यवसायिक अवधारणा पत्र - डाउनलोड
 • ग) नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • घ) विद्यार्थी भए परिचय पत्र
 • ङ) चालु व्यवसाय भए दर्ता प्रमाण पत्र

१३ साझेदार संस्थाहरु

 • पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
 • मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय
 • काठमाडौ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट
 • राष्टिय आविश्कार केन्द्र
 • क्षेत्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद
 • अन्तरप्रेरणा प्रा. ली
 • नविल बैंक लिमिटेड

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंगको साझेदारी

 • प्रदेश सरकार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय
 • बिराटनगर महानगरपालिका